• برای ارزیابی تخصصی چه معیارهای سنجیده می شود؟

   ارزیابی براساس شاخص های زیر و به جهت رعایت مقایسه منصفانه بین کلیه شرکت کنندگان به تفکیک شاخه های فعالیت و مقیاس بنگاه ها صورت می پذیرد.

   1. شاخص های محتوایی و طراحی
   2. شاخص های تعامل و خدمات الکترونیکی
   3. شاخص های فناوری

 • حامیان جشنواره

  جهت اطلاع از شرایط و طرح های حمایت از جشنواره می توانید با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

 • شورای سیاست گذاری و حامیان معنوی جشنواره
 • حامیان مالی جشنواره
 • حامیان رسانه ای جشنواره
 • آدرس : تهران
  بلوارکشاورز، خیابان شهید نادری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبقه دهم
  تلفن : 85193933 -021
  فکس : 88955952-021
  پست الکترونیک : webfestival@mimt.gov.ir
 • کلیه حقوق متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
  مجری : پورتال سامان